Visie

We kunnen het leven nooit van buitenaf verklaren zonder eerst onze binnenwereld te verkennen. We krijgen moeilijk grip op dat universum van Kunst indien we die innerlijke beeldende zoektocht niet bewust ondergaan. 

 

In onze academie is iedereen welkom.

 

Wij zien onze academie als een warme, veilige werkplek waar mensen zichzelf kunnen ontplooien en een kritische, brede blik ontwikkelen. 

 

We onderzoeken met beeldende middelen ons mens-zijn door persoonlijke leerprocessen te verbinden met langzaam opgebouwde artistieke inzichten.

 

We geloven sterk in de universele beeldtaal van Kunst. Door de unieke trajecten van één ieder willen we een verruimende blik aanreiken. 

 

De academie zorgt voor competente professionele leraar-kunstenaars die zichzelf en hun studenten blijvend bevragen en samen in dialoog treden in al zijn vormen. Zij begeleiden en staan naast de leerling zodat die zijn of haar wereld met vertrouwen kan omzetten in de eigen beeldtaal.

 

Plezier in het maken en creëren staat voorop. Het speelveld waar technische vaardigheden, experiment en artistieke kennis elkaar ontmoeten zijn niet dwingend. Zij bieden een spectrum aan van mogelijke resultaten waaruit de leerling-kunstenaar in alle vrijheid kan kiezen.

 

Het artistieke denken over eigen werk en het beschouwen van Kunst zijn processen die we als een kritische evaluatie aan het eind van elke creatie samen bespreken.

 

We streven naar een academie die doordrongen is van Kunst. We organiseren lezingen, atelierbezoeken bij kunstenaars, studiereizen en gaan naar tentoonstellingen. Door het open stellen van onze bibliotheek en gastdocenten uit te nodigen, houden we de vinger aan de artistieke pols om de constante beweging in de artistieke wereld te volgen en te onderzoeken.