Schoolreglement

Elke leerling, student en cursist verklaart zich bij het inschrijven aan onze academie akkoord met het Artistiek Pedagogisch Project, het schoolreglement en de wijze van evaluatie.

"Verklaart hierbij kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Artistiek Pedagogisch Project, het schoolreglement en de wijze van evaluatie. Deze liggen ter inzage op het secretariaat van de academie en staan op de website www.academiekuma.be." (Inschrijvingsformulier schooljaar 2016-2017)

Het is belangrijk dit schoolreglement grondig te lezen. Hieronder vindt u een link naar een digitale versie van het betreffende document.