Afwezigheid melden

Meld hier je afwezigheid 

Opgelet:

Door een wijziging in de regelgeving is een leerling die 3 opeenvolgende lesweken geen enkele les volgt noch een geldig afwezigheidsattest heeft, niet langer een regelmatige leerling en telt niet meer mee voor de programmatie- en rationalisatienormen of de omkaderingsberekening. 

Aanwezigheid en attesten

In de Kunstacademie worden de aanwezigheden digitaal bijgehouden door de leerkrachten. Er zijn verscheidene redenen waarom een leerling geldig afwezig kan zijn, mits dat het juiste attest binnen wordt gebracht.

Algemene richtlijn

Wie ingeschreven is in de Kunstacademie toont zijn of haar engagement door aanwezig te zijn. Een leerling moet 2/3de  van de lessen aanwezig (of gewettigd afwezig) zijn om te kunnen evolueren, te groeien en uiteindelijk te slagen.

Ben je door ziekte afwezig en heb je een ziektebriefje, bezorg dan een kopie aan de leerkracht of aan het secretariaat via kunstacademie@maldegem.be en laat het ons weten via onderstaand formulier. 

Welke attesten komen in aanmerking?

 • Ziekte
 • Eigen ziekteverklaring (4 x /jaar)
 • Afwezig wegens schoolverplichtingen
 • Afwezig wegens beroepsverplichtingen
 • Bij een begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Op feestdagen van de religie of levensbeschouwing
 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Door maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als je topkunstenstatuut A of B hebt voor het betrokken schooljaar
 • Bij deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Bij afwezigheid door zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling
 • Door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Wegens culturele manifestaties voor leden amateurkunsten vereniging. (Als bewijsstuk: een uitnodiging, flyer of affiche..)
 • Omwille van deelname aan een oudercontact/participatieorgaan onderwijsinstelling (Bewijsstuk: een uitnodiging oudercontact, ouderraad, academieraad..)

Voor deze afwezigheden bezorg je de Kunstacademie een geldig afwezigheidsattest.

Alle info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanwezigheid-en-engagement-in-de-academie

Afwezigheid melden

Meld hier je afwezigheid 

Heb je nog geen geldig attest, vul dan het online formulier in en mail je attest zo snel mogelijk naar kunstacademie@maldegem.be

Van zodra je je afwezigheid hebt gemeld, sturen we dit door naar de betrokken leerkacht(en) en filialen. 

Opgelet:

Tijdens een volledig schooljaar kan je je maximaal drie keer verontschuldigen zonder officieel attest (vb. ééndagsziekte, familieweekend, activiteit van de jeugdbeweging …).Na meer dan drie keer is de afwezigheid niet meer gewettigd en er is de mogelijkheid om 4 x tijdens het schooljaar een briefje af te geven met een eigen ziekteverklaring (door de ouders zelf).

Ben je meer dan één derde van de lessen afwezig zonder gewettigde reden, dan zal de verificatie deze leerling, als een financierbare leerling schrappen en is er geen deelname aan de lessen meer mogelijk.