Inschrijvingen

Vanaf 23 mei 2022 tot en met 30 september 2022 middernacht kan je inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 in KUMA.

Eén proefles is toegestaan zolang er nog plaats is in het atelier. Je stuurt hiervoor een mail naar kunstacademie@maldegem.be met naam, geboortedatum, telefoonnummer en lesmoment van de proefles.

Wie schrijft in?

Iedereen die les wil volgen: oud leerlingen, vaste leerlingen, nieuwe leerlingen. Ook de vaste leerlingen dienen bij aanvang van een nieuw academiejaar de inschrijving te hernieuwen.

Hoe schrijf je in?

1. Kijk op deze website welke opleiding je wil volgen: klasgroep + locatie

2. Ga naar MijnAcademie.be en maak daar je eigen account aan.

Ga naar MijnAcademie

3. Vul het volledige formulier in

Verzend het inschrijvingsformulier en wacht op de bevestiging in je mailbox.

4. Betalen

Voer uit eigen beweging voor het volledige bedrag een overschrijving uit naar IBAN : BE04 0910 1963 3031 en vermeld hierbij NAAM, ADRES en de KLASGROEP van de leerling. (opgelet, wanneer die gestructureerde mededeling volgt negeer je die gewoon)

Breng eventuele documenten voor verminderd tarief binnen op het secretariaat. Verminderd tarief is enkel toegestaan na afgifte van een attest gedateerd in september 2022.

OPGELET

 • Bij betalingen die niet doorgevoerd zijn binnen de zeven dagen na inschrijving, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.
 • Het opgegeven e-mailadres blijft het vaste contactadres tijdens het volledige academiejaar.
 • Wijziging van lesgroep tijdens het academiejaar is niet mogelijk.

Prijs

Kinderen: -18 (vanaf geboortejaar 2016)
 • € 87
 • Verminderd tarief: € 62 (‘ten laste van’ + samenstelling van gezin is nodig)
  • ten laste van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf 01.09.22)
  • ten laste van een gehandicapte of mindervalide (attest FOD sociale zekerheid)
  • ten laste van een erkend politiek vluchteling
  • indien het kind een tweede studierichting volgt (bv muziek: attest inschrijving academie)
  • indien er reeds een ander lid van hetzelfde gezin het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
   bv. broer en zus schrijven in bij KUMA: broer betaalt € 87 en zus betaalt € 62
   bv. broer wil bij KUMA inschrijven, zus is reeds ingeschreven bij muziek: broer betaalt € 62 mits voorleggen inschrijvingsbewijs muziek.
Jongeren: 18 tem 24 jaar (geboortejaar 1997)
 • € 158
Volwassenen
 • € 356
 • Verminderd tarief € 158
  • alle jongeren vanaf 18 jaar tot en met de leeftijd van 24 jaar, student of niet, komen in aanmerking voor het sociale tarief (geen attest nodig).
  • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkendeverplicht ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB)
  • personen die een leefloon ontvangen (attest OCMW).
  • personen met beperking (attest FOD sociale zekerheid).
  • erkend politiek vluchteling.
Kunstgeschiedenis
 • € 73

Wanneer starten de lessen?

Op 1 september 2022 of jouw eerstvolgende lesmoment. Alle lessen starten vanaf het eerste lesmoment.

Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023.

Fiscaal Attest

In het voorjaar reikt de school fiscale attesten uit voor het inschrijvingsbedrag zonder €13 retributiekost, dit fiscaal attest zorgt ervoor dat  je kind in KUMA bijna gratis les krijgt!

 

Opgelet:

Door een wijziging in de regelgeving is een leerling die 3 opeenvolgende lesweken geen enkele les volgt noch een geldig afwezigheidsattest heeft, niet langer een regelmatige leerling en telt niet meer mee voor de programmatie- en rationalisatienormen of de omkaderingsberekening. Een ouder of meerderjarige kan 4 keer per schooljaar een eendagsafwezigheid wegens ziekte zelf wettigen met een schriftelijke verklaring. Je bezorgt dit aan kunstacademie@maldegem.be of aan je leerkracht.

Boodschappenlijst 

Download hier de boodschappenlijst