Visie en Artistiek Pedagogisch Project APP

Visie

We kunnen het leven nooit van buitenaf verklaren zonder eerst onze binnenwereld te verkennen. We krijgen moeilijk grip op dat universum van Kunst indien we die innerlijke beeldende zoektocht niet bewust ondergaan. 

 

In onze academie is iedereen welkom.

 

Wij zien onze academie als een warme, veilige werkplek waar mensen zichzelf kunnen ontplooien en een kritische, brede blik ontwikkelen. 

 

We onderzoeken met beeldende middelen ons mens-zijn door persoonlijke leerprocessen te verbinden met langzaam opgebouwde artistieke inzichten.

 

We geloven sterk in de universele beeldtaal van Kunst. Door de unieke trajecten van één ieder willen we een verruimende blik aanreiken. 

 

De academie zorgt voor competente professionele leraar-kunstenaars die zichzelf en hun studenten blijvend bevragen en samen in dialoog treden in al zijn vormen. Zij begeleiden en staan naast de leerling zodat die zijn of haar wereld met vertrouwen kan omzetten in de eigen beeldtaal.

 

Plezier in het maken en creëren staat voorop. Het speelveld waar technische vaardigheden, experiment en artistieke kennis elkaar ontmoeten zijn niet dwingend. Zij bieden een spectrum aan van mogelijke resultaten waaruit de leerling-kunstenaar in alle vrijheid kan kiezen.

 

Het artistieke denken over eigen werk en het beschouwen van Kunst zijn processen die we als een kritische evaluatie aan het eind van elke creatie samen bespreken.

 

We streven naar een academie die doordrongen is van Kunst. We organiseren lezingen, atelierbezoeken bij kunstenaars, studiereizen en gaan naar tentoonstellingen. Door het open stellen van onze bibliotheek en gastdocenten uit te nodigen, houden we de vinger aan de artistieke pols om de constante beweging in de artistieke wereld te volgen en te onderzoeken.

 

ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT APP

1ste en 2de graad

Les op maat

We werken stapsgewijs. In het KUMA-avontuur leer je op eigen tempo meer technieken kennen om je talent te ontwikkelen.

Plezier

We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt in de klas. Pas als een kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, kan het zich ten volle uiten. We leven ons uit met kleur, vorm en experimenteren er op los.

Interactie/dialoog

Door vragen te stellen kan je veel van elkaar leren. We praten over de kunstwerkjes en steken elkaar aan met nieuwe ideeën.

Leercoach

Je leraar begeleidt jou zo goed mogelijk om van allerlei technieken en materialen te proeven.

Engagement

Je probeert graag nieuwe dingen uit. Je werkt, je denkt, je doet, je vindt iets uit, je tekent, je bent bezig.

Vertrouwde werkplek

Ons atelier is een werkplek waar we ons ten volle kunnen uitleven en waar we onszelf kunnen en mogen zijn.

Uitdaging

We zijn niet bang om grenzen te verleggen en nieuwe stappen te zetten.

Beeldtaal

Spreken in beelden is gelijk aan iets vertellen zonder woorden.

Zelfstandigheid

In je ontdekkingstocht leer je stapsgewijs je eigen weg banen.

 

3de graad

Les op maat

In elke jongere schuilt een kunstenaar en iedere jongere kan dit talent op zijn eigen tempo ontwikkelen. Proeven van vele materialen, technieken, eindeloze combinaties om zo je eigen taal te zoeken en te vormen.

Plezier

Woorden zijn de als jeugdig enthousiasme, verrassend, ontroerend, genietend, mislukkingen die uitmonden in maffe creaties, eigenaardigheden die schoonheid raken, … dit allemaal tijdens het werkproces. Ze leren van elkaar en voelen zich thuis in de nieuwe werelden die ze zelf creëren.

Interactie/dialoog

Leerlingen stellen niet alleen vragen rond hun eigen creaties maar ook bij dat van de medeleerlingen. Ze overleggen met de leraar wat ze van plan zijn. Antwoorden vinden ze via de vele kunstenaars uit het verleden en het heden. Ze leren kritisch en opbouwend bewust te overleggen, te discussiëren rond presentaties, techniek en inhoud.

Leercoach

De leraar (begeleider) die vanuit zijn eigen kunstenaarschap vertrekt, gaat samen op weg met de leerling. Hij gaat in dialoog en reikt nieuwe horizonten aan op het zelfgekozen pad van de leerling. De leraar (begeleider) heeft dus de intentie om de kijk op de wereld van de leerling te verruimen via het leren kijken naar kunst.

Engagement

De leerling gaat mee op uitstappen , zet zich in voor tentoonstellingen, gebeurtenissen die plaats vinden in de academie. Hij of zij snuistert in onze bibliotheek, zoekt op het internet, deelt zijn of haar kunstervaringen in de buitenwereld, slaapt met zijn of haar schetsboek…kortom zijn of haar enthousiasme komt tot uiting in de vele creaties die uiteindelijk de parel op de kroon zijn.

Vertrouwde werkplek

Een goed aanvoelende ontmoetingsplaats waar leeftijdsgenoten elkaar op een chille wijze beter leren kennen en waar creëren, experimenteren en creaties ontdekken centraal staan.

Uitdaging

Er is die aanzet tot zelfexploratie gecombineerd met opdrachten, gegeven onder de vorm van een thema dat zéér ruim geïnterpreteerd kan worden en waar er nieuwe technieken worden aangeboord om nog meer onbezonnen nieuwe grenzen te verleggen. De leerlingen worden geprikkeld om hun blik op de wereld te verruimen en de relatie tot hun eigen omgeving kritisch te aanschouwen.

Beeldtaal

Leerlingen spelen met de eigen verbeelding en de realiteit die ze alert aanschouwen. Ze vertoeven in een eigen wereld van komische dromen, wijze gedachten, … waar deze worden omgezet in prille tekeningen, schuimige schilderijen, bizarre ruimtelijke constructies, digitale omstandigheden, in -en afdrukken met vele inkten en …

Zelfstandigheid

Op een gemoedelijke manier krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid om hun eigen persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen en ze maken die verantwoordelijkheid zichzelf eigen. Ze worden gemotiveerd om hun eigen intuïtie aan te wakkeren en te volgen. Het doel is om meer en meer afstand nemen van de verwachtingen van anderen en van hun eigen vaste patronen, …loslaten is de intentie van zelfstandigheid. Durven risico’s nemen, zichzelf zijn en de eigen artistieke manier van expressie ontdekken.

 

4de graad

Les op maat (ook persoonlijk ontwikkelingstraject of flexibel leertraject)

We bouwen samen een ontwikkelingstraject uit. Hierin krijgt de leerling tijd en ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te reflecteren. Vraag uitleg, feedback, technische ondersteuning.

Plezier

Plezier hebben in het onderzoeken, het creëren is belangrijk. Je leert gebruik te maken van je vrijheid om beelden of beeldingen te ontwikkelen. Een lege ruimte wordt een sculptuur. Een open veld wordt een tekening, een schilderij.

Interactie/dialoog

Samen kan je meer bereiken. Samenwerken werkt inspirerend. Je wordt uitgedaagd, werkt geconcentreerd aan een gemeenschappelijk doel en merkt dat het lukt. De flow geeft je voldoening.

We bezitten allemaal kennis en vaardigheden … u ook! Gebruik de kennis en vaardigheden van je collega, medestudent en deel jouw kennis. Krijg nieuwe inzichten.

Leercoach

We staan naast elkaar en zorgen voor uitdaging. We respecteren de visie van anderen. Daarbij dringen we de eigen visie niet op maar we kunnen wel adviseren. We luisteren en soms kunnen we antwoorden op gestelde vragen. Een coach motiveert en tracht te inspireren.

Engagement

Inzet, enthousiasme, van gedachten wisselen, ideeën aanreiken… Dat werkt inspirerend. Aandacht hebben voor wat er zich afspeelt op cultureel, artistiek en maatschappelijk vlak wakkert het verlangen en de goesting om te creëren aan.

Vertrouwde werkplek

Het atelier vormt een veilige plaats waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ieder heeft zijn eigen noden/behoeftes. Het atelier is een veilige plaats waar je succes kan hebben én waar falen of mislukken een aanzet kan zijn om een nieuw spoor te ontdekken.

Uitdaging

Vanuit je eigen parcours gaan we steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen om je blik en je vaardigheden te verruimen. We gaan op zoek naar de basis, de grenzen, de zijwegen… Wees leergierig. Stel je open voor nieuwe inzichten. Ga obstakels niet uit de weg. Leer uit je fouten.

We willen je ook prikkelen en naar buiten laten kijken, vb. museumbezoek… Herbron je. Probeer iets nieuws. Misschien schuilen er verborgen talenten in je.

Beeldtaal

Hieronder verstaan we de noodzaak om zich uit te spreken in beelden. Hoe interpreteer je een beeld? Wat roept een beeld op? Wat is de boodschap van een beeld?

Het is de woordenschat zowel om beelden te creëren als om beelden te benoemen. We gaan in dialoog. Gedachten, meningen worden vertaald in beelden.

Zelfstandigheid

We werken naar zelfstandigheid. Het ontwikkelingstraject evolueert. We groeien tijdens het proces. We kunnen autonoom beslissingen nemen. Gemaakte keuzes kunnen we zelf bepleiten.

We durven ook te experimenteren. We zijn verantwoordelijk voor ons handelen. Door ‘buiten de lijnen te kleuren’ komen we tot nieuwe inzichten. Onze verwachtingen krijgen een andere wending.