APP Volwassenen

 

Les op maat (ook persoonlijk ontwikkelingstraject of flexibel leertraject)

We bouwen samen een ontwikkelingstraject uit. Hierin krijgt de leerling tijd en ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te reflecteren. Vraag uitleg, feedback, technische ondersteuning.

Plezier

Plezier hebben in het onderzoeken, het creëren is belangrijk. Je leert gebruik te maken van je vrijheid om beelden of beeldingen te ontwikkelen. Een lege ruimte wordt een sculptuur. Een open veld wordt een tekening, een schilderij.

Interactie/dialoog

Samen kan je meer bereiken. Samenwerken werkt inspirerend. Je wordt uitgedaagd, werkt geconcentreerd aan een gemeenschappelijk doel en merkt dat het lukt. De flow geeft je voldoening.

We bezitten allemaal kennis en vaardigheden … u ook! Gebruik de kennis en vaardigheden van je collega, medestudent en deel jouw kennis. Krijg nieuwe inzichten.

Leercoach

We staan naast elkaar en zorgen voor uitdaging. We respecteren de visie van anderen. Daarbij dringen we de eigen visie niet op maar we kunnen wel adviseren. We luisteren en soms kunnen we antwoorden op gestelde vragen. Een coach motiveert en tracht te inspireren.

Engagement

Inzet, enthousiasme, van gedachten wisselen, ideeën aanreiken… Dat werkt inspirerend. Aandacht hebben voor wat er zich afspeelt op cultureel, artistiek en maatschappelijk vlak wakkert het verlangen en de goesting om te creëren aan.

Vertrouwde werkplek

Het atelier vormt een veilige plaats waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ieder heeft zijn eigen noden/behoeftes. Het atelier is een veilige plaats waar je succes kan hebben én waar falen of mislukken een aanzet kan zijn om een nieuw spoor te ontdekken.

Uitdaging

Vanuit je eigen parcours gaan we steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen om je blik en je vaardigheden te verruimen. We gaan op zoek naar de basis, de grenzen, de zijwegen… Wees leergierig. Stel je open voor nieuwe inzichten. Ga obstakels niet uit de weg. Leer uit je fouten.

We willen je ook prikkelen en naar buiten laten kijken, vb. museumbezoek… Herbron je. Probeer iets nieuws. Misschien schuilen er verborgen talenten in je.

Beeldtaal

Hieronder verstaan we de noodzaak om zich uit te spreken in beelden. Hoe interpreteer je een beeld? Wat roept een beeld op? Wat is de boodschap van een beeld?

Het is de woordenschat zowel om beelden te creëren als om beelden te benoemen. We gaan in dialoog. Gedachten, meningen worden vertaald in beelden.

Zelfstandigheid

We werken naar zelfstandigheid. Het ontwikkelingstraject evolueert. We groeien tijdens het proces. We kunnen autonoom beslissingen nemen. Gemaakte keuzes kunnen we zelf bepleiten.

We durven ook te experimenteren. We zijn verantwoordelijk voor ons handelen. Door ‘buiten de lijnen te kleuren’ komen we tot nieuwe inzichten. Onze verwachtingen krijgen een andere wending.