pano rood

Kalender

 

 Academiejaar 2020-2021 

 

  • Paasvakantie: van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
  • Dag van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021
  • Hemelvaart: donderdag 13 tot en met 16 mei 2021
  • Pinkstermaandag: 24 mei 2021
  • Zomervakantie: van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus 2021

 


Planning voor leraren

Leraarsvergaderingen: voormiddagen: DO 04.03.21 – DO 06.05.21
Leraars-OVSG Pedagogische overlegmomenten: DO22.04 - DO03.06

timing

activiteit

 

Trekker/coördinator

betrokkenen

in orde? Pos+/neg-

Sept.

 

 

 

 

 

 

Schoolbezoek

 

Wervend  workshops (wijkscholen en hoofdscholen)
uitgenodigd naar KUMA lokalen.

 

Lagere graad: Greet, Nadia, Brecht, Sigrid, Ruth, Lot, Silke

 

 

Jaarplannen indienen

 

Dirk

Allen

 

 

Einde inschrijvingen

 

 

 

 

 

Okt.

 

 

 

 

 

 

Begeleidingssessie (ovsg)

Do 08.10.20 (9.30-12.20)

  • Aftoetsen van afspraken: activiteiten invullen op jaarkalender – reeds gebeurd/gecontroleerd? (covid-veiligheidsmaatregels in acht houden)
  • Communicatiecultuur (team – secretariaat – directie) ifv welbevinden, duidelijke afspraken, transparantie
  • Beginsituatie van de leerling (her)bepalen

 

Miet en Ellen

allen

 

 

Opening ARTA’A Aalter

afgelast CORONA

Za 10 en Zo oktober 2020 van 10.00 tot 17.00u.
- Planning leraars zondag: VM: Brecht – Greet: 10.00 tot 13.30u  NM: Sigrid – Ruth 13.30 tot 17.00u
- Expositie:voorbereiden in lokaal: wanden en gangen 

Dirk

Brecht, Greet,  Ruth, Sigrid,

 

 

 

Performance Trui Hoste (leerling)

17.10.20 ( tot 24 oktober) stap met de Wielewagen in enkele tussenstappen (met tentoonstellingsmomenten) naar  Gent. Uitwuiven bij start 10.00u. communicatie door lln zelf (affiches, mails,…)

 

Lln van Brecht neemt zelf communicatie op zich

 

 

 

Begeleidingssessie (ovsg)

Do 22.10.20 (9.30-12.20)

  • Evaluatie leerlingen procedure link met leerplan en APP

 

 

 

 

Halloweenhappening (31/10)

afgelast CORONA

Werken tentoonstellen oa. in het park van Maldegem, ev. tuin KuMa…? (pril overleg), via vereniging. (open lucht)

 

Project met basisschool kan niet doorgaan.

 

 

 

Brecht, Nadia, Greet (3de GR) ev. andere collega’s

 

 

Nov.

Leraarsvergadering

Do 12.11.19 (9.30u tot 12.00u)

-brainstorm Braderieactiviteit ‘zintuigen’ (leraren)

-invullen planning tentoonstellingen/gangen

 

 

allen

 

 

Kunstenproject

Zo. 15/11 Tentoonstelling 14-17u in Sint-Laureins

Nadia

 

 

Dec.

Pedagogische studiedag

Wo 09.12.20

 

Dirk

Allen

 

 

Eerste leerlingenevaluatie

voorbereiden

 

 

Allen

 

 

Kerstactiviteit

Week 16-17-18-19.12
Atelierfeestjes in de laatste week (film/hapje/drankje)(gelet op veiligheidsmaatregelen)

 

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan. 2021

Leraarsvergadering

Do 07.01.21 (9.30u tot 12.00u)

-voorbereiding jury (datum, uitnodigen externe jury, planning, locatie voor lln,…)

- Publiciteitscampagne

 

Allen

 

 

Eerste leerlingenevaluatie

29.01.21 leerlingen informeren en indienen secretariaat

 

 

Allen

 

 

Begeleidingssessie (ovsg)

Do 21.01.21
Vervangen door lerarenvergadering

 

 

Allen

 

 

Begeleidingssessie (ovsg)

Do 28.01.21

 

 

Allen

 

Feb.

Procesbespreking

in week 8 febr.: 4de Graad (en 3de 18+ )

 

 

Piet, Greet, Chantal, Brecht, Paul, Nadia, Lot

 

 

Tentoonstelling

An Herpelinck in de bibliotheek Maldegem van 29.01.2021 tem 23.02.2021

Nadia

Atelier O Tekenkunst

 

 

 

 Tentoonstelling

 Vanessa Baecke van 25.02.21 tem 30.03.21 in de BiB te Maldegem Project O 

 Nadia

 Atelier O
Tekenkunst

 

Ma.

Leraren-vergadering

Do. 04.03.21  (9.30u tot 12.00u)

-structuur voorbereiding jury 

 

 

Allen

 

 

 

Tentoonstelling in BIB
Sint-Laureins

Werken van de kinderen 1ste en 2de graad van 26.02.21 tem 02.04.21

Nadia

 

 

 

Tentoonstelling in BIB
Adegem

Werken van de kinderen 1ste en 2de graad van 23.02.21 tem 30.03.21

 Nadia

 

 

Apr.

Begeleidingssessie (ovsg)

Do 22.04.21  (9.30u tot 12.00u)

 

 

Allen

 

 

Reis (uitgesteld SJ 19-20)

eerste weekend Paasvakantie

deelnemers waren akkoord

 

Chantal/Sigrid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei

Leraren-vergadering

Do. 06.05.21  (9.30u tot 12.00u)

- Voorbereiding eindejaartentoonstelling; Plaatselijke expositie is nodig

(niet enkel in hoofdlocatie), vergt goede voorbereiding

 

 

- Dirk (tijdsschema/kader)

allen

Agendapunt verg.

 

Vriendendagen

Ateliers alle graden!
- maken uitnodigingen

-tentoonstellen van 1ste en 2de gr. in wijkafdelingen gekoppeld aan doe-momenten

 

Co-work!

Ruth coördineert communicatie

allen

Agendapunt verg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni

Laatste lessen 1-2-3—4 en Spec

Toonmoment, maar nadien opnieuw lesmoment

Dirk

Allen

 

 

Braderieactiviteit en eindejaarexpo

Zo 20.06.21 hoofdschool expositie ‘zintuigen’ met workshops (volwassenen) in ateliers en parcours (kinderen) rond de zintuigen

 

 

Wie, wat, waar, hoe?

Alle graden

Tijdig voorbereiden!

 

eindejaarexpo

Zo 27.06.21 hoofdschool expositie

 

 

Allen

 

 

Proclamatie

Zo 27.06.21 10.30u.

 

 

Allen

 

 

1-2 Graad schoolbezoeken

Maldegem: invitaties voor doe-activiteit
schoolbezoeken De Driesprong en De Ark I en II

 

Dirk

Lagere graad: Greet, Nadia, Brecht, Sigrid, Ruth, Lot, Silke

 

 

Raamtekenroute ‘senses’

20 tot 27.06 Alle Maldegem ateliers alle graden

 

Allen

 

 

Publiciteitscampagne

Inplannen voor eind juni Wat en Hoe?

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten laatste 30/06

Verlofstelsel aanvragen (vraag van bestuur)

 

 

 

-infobrochure (leraren) in opmaak 20-21

 

Activiteit/uitstap

Tijdens tentoonstellingsweek

Klassikaal= compensatiedagen

 

4de gr.

Piet, Chantal, Paul, Nadia

 

juli

 

 

 

 

 

 

Aug

 

Infomomenten  nieuwe leerlingen 3 de en 4de Graad