panob.jpg

Inschrijvingen

Wanneer schrijf je in voor schooljaar 2020-2021?

Tot en met 30 september 2020.

OPGELET: ÈÈN proefles is toegestaan zolang er nog plaats is in het atelier: u stuurt hiervoor een mail met naam, geboortedatum, telefoonnummer en lesmoment van de proefles.
Inschrijven doe je pas als je het VOLLEDIGE schooljaar wil volgen!

Wie schrijft in?

Iedereen die les wil volgen: oud leerlingen, vaste leerlingen, nieuwe leerlingen.
Ook de vaste leerlingen dienen bij aanvang van een nieuw academiejaar de inschrijving te hernieuwen.

Hoe schrijf je in?

In principe twee zaken te voldoen:
- het inschrijvingsformulier zenden (je MOET hiervan een kopie ontvangen in uw mailbbox).
- een betaling op rekening uitvoeren.

Opgelet:
het opgegeven e-mailadres blijft het vaste contactadres tijdens academiejaar. Wijziging van lesgroep tijdens het academiejaar is niet mogelijk.

Je kan je eenvoudig inschrijven via het webformulier bovenaan deze pagina. Volg de stappen hieronder beschreven. Indien je niet over een pc beschikt of problemen ondervindt kan je steeds in het secretariaat terecht.

 1. Kijk op de website welke les u wil volgen:
  1. kinderen volgen 1ste of 2de Graad
  2. jongeren volgen 3de Graad
  3. volwassenen volgen 3de OF 4de Graad OF Specialisatie. 
 2. Kijk op welke locatie u les wil volgen. (vb. Maldegem, Aalter, ... )
 3. Kijk éérst in welke klasgroep u les wil volgen, en VUL CORRECT IN op uw formulier... (vb. MALZA1, AALDO1, ...)
 4. Hou uw pas, kidsID of SIS kaart bij de hand voor het rijksregisternummer.
 5. Ga naar 'inschrijvingsformulier' bovenaan deze pagina
 6. Vul uw gegevens in en verzend. U ontvangt altijd een duplicaat in uw mailbox. U bent nu ingeschreven!
 7. Voer uit eigen beweging een overschrijving uit naarIBAN : BE04 0910 1963 3031   BIC : GKCCBEBB                        Vermeld hierbij NAAM van de leerling en de KLASGROEP.
 8. Breng eventuele documenten voor verminderd tarief binnen op het secretariaat. Verminderd tarief is enkel toegestaan na afgifte van een attest gedateerd in september 2020.
 9. U bent ingeschreven...U ontvangt geen verdere bevestiging.
 10. U kan starten met de lessen.
  Wanneer we onregelmatigheden merken bij de inschrijving nemen wij contact op.

Hoeveel betalen in schooljaar 2020-2021?

Kinderen: -18 (vanaf geboortejaar 2014): 81
Verminderd tarief: 57

Jongeren: 18 tem 24 jaar (geboortejaar 1996): €147

Volwassenen: 331
Verminderd tarief: €147

Kunstgeschiedenis: €73

VERMINDERD TARIEF KINDEREN: € 57 (‘tenlaste van’ + samenstelling van gezin is nodig!)
ten laste van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf 01.09.20)
- ten laste van een gehandicapte of mindervalide (attest FOD sociale zekerheid)
- ten laste van een erkend politiek vluchteling
- indien het kind een tweede studierichting volgt (bv muziek: attest inschrijving academie)
- indien er reeds een ander lid van hetzelfde gezin het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
bv. broer en zus schrijven in bij KUMA: broer betaalt €81 en zus betaalt €57
bv. broer wil bij KUMA inschrijven, zus is reeds ingeschreven bij muziek: broer betaalt €57 mits voorleggen inschrijvingsbewijs muziek.

 

VERMINDERD TARIEF VOLWASSENEN: 147
- alle jongeren vanaf 18 jaar tot en met de leeftijd van 24 jaar, student of niet, komen in aanmerking voor het sociale tarief (geen attest nodig).
- uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkendeverplicht ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB)
- personen die een leefloon ontvangen (attest VDAB).
- gehandicapten en mindervaliden (attest FOD sociale zekerheid).
- erkend politiek vluchteling.

Wanneer starten de lessen?

Op DINSDAG 1 september 2020 of uw eerstvolgende lesmoment. Alle lessen starten vanaf het eerste lesmoment.

Fiscaal Attest

Kinderen tot 12 jaar krijgen bijna gratis les!

In het voorjaar reikt de school fiscale attesten uit voor het volledige inschrijvingsbedrag! Dit fiscaal attest zorgt ervoor dat uw kind in KUMA bijna gratis les krijgt!

Start en einde academiejaar 2020-2021

Het schooljaar begint op Dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni 2021.