pano rood

Visie directeur

 

Visietekst Directie

We leven in een maatschappij die steeds meer druk legt op mensen. Ondanks de relatieve luxe waarin we verkeren is onze samenleving hard.
Alles moet sneller, mooier, beter, meer met minder en functioneler. Een rustig leerproces doorlopen wordt een zeldzaam goed.
Voldoen aan het plaatje is voor velen een dagdagelijks streven. Maar ook een valkuil.
Geeft de digitale revolutie ons echt een beter leven? Besteden we voldoende aandacht aan de juiste zaken?
Politiek en sociaal economisch staan we met onze samenleving op kantelmomenten. Het is koffiedik kijke hoe onze samenleving eruit zal zien binnen 20 jaar.
De geschiedenis leert dat in moeilijke tijden zoals nu, kunst op zich sterk aan belang wint.
Kunstenaars hebben het extra zintuig om sneller dan anderen aan te voelen wat verkeerd loopt.
Zij stellen ook sneller dan anderen de zaken in vraag, hetgeen nodig is. Ze hebben doorgaans ook de persoonlijkheid om dit te uiten en communiceren op hun eigen artistieke manier. 

Daarom is het een mooi gegeven dat het Deeltijd Kunstonderwijs in Vlaanderen zo sterk verankerd is. Wij staan ten dienste van het Beeldende kunstonderwijs in Maldegem, Aalter en Beernem. We zijn er voor mensen die een beeldtaal willen aanleren zoals tekenen, beeldhouwen, boetseren, schilderen…en die de moeite willen doen om het bij ons op een correcte manier aan te leren.
De beleving van kunst maakt een mens beter in alle opzichten. Of het nu muziek, beeldende kunsten, performance, dans, of andere betreft: het verrijkt het leven van de beoefenaar en ook zijn omgeving.
Daarom werken wij, leraars en omkaderend personeel, met veel enthousiasme in onze academielocaties te Maldegem, Aalter en Beernem.

Dirk Dupré
Directeur KUMA