Inschrijvingsformulier 2019-2020

Persoonsgegevens

Nieuwe leerling? *

Correct inschrijven in schooljaar 2019-2020 doe je zo

Lees eerst aandachtig de pagina 'INSCHRIJVEN' op de website en vul verder in.

HEEFT U RECHT OP VERMINDERD TARIEF *

1. Schrijf uit eigen beweging het correcte bedrag over op rekening BE04 0910 1963 3031
2. In geval van verminderd tarief: bezorg het juiste formulier aan het secretariaat! 

Verklaart hierbij kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Artistiek Pedagogisch Project, het schoolreglement en de wijze van evaluatie. Deze liggen ter inzage op het secretariaat van de academie en staan op de website www.academiekuma.be
Verklaart hierbij voor het nieuwe schooljaar niet in andere academie(s) te zijn ingeschreven als financierbare leerling. Bij annulatie van inschrijving wordt een administratieve kost aangerekend van 30 €/per leerling (annulatie kan tot 31 oktober 2019).
AKKOORD TER AFSLUITING *